PhD with Coursework: Second Batch 2018/19

S.N Name
1 Mahima Oli
2 Ram Prasad Bastakoti
3 Shristi Dhakal
4 Mukesh Kumar Shah
5 Rekha Maskey (Joshi)
6 Tarka Raj Bhatta
7 Gokul Gautam
8 Durga Devi Neupane Bhattarai
9 Raju Ram Adhikari
10 Ramesh Neupane
11 Sunil Kumar Pariyar
12 Kosh Raj Regmi
13 Yona Khaling Rai
14 Krishna Prasad Jaisee