News

ग्रामीण विकासको परिमार्जित पाठ्यक्रमले विकास अध्ययनको मूल विषयहरु समेटेको छ ।

१८ बर्ष अगाडी स्थापना भएको ग्रामीण विकास (Rural Development) तत्कालिन अवस्थामा ग्रामीण सवालहरुमा मात्र केन्द्रित भएर अध्ययन अध्यापन गराईनु आवश्यकता थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा आएको पुनर्जागरणले ग्रामीण विकासको क्षेत्रको परिधि विस्तृत हुदै गएको र यस्तो परिवर्तन हुनु स्वभाविक देखिन्छ । यस समयवद्ध परिवर्तनको दौरानमा स्कूलतहबाट उच्चशिक्षासम्म पढाईने ग्रामीण विकास विषयको पाठ्यक्रममा परिवर्तन गरिएको ...
Read More

Four-Year BA Syllabus Endorsed by TU Academic Council

First Year RDS 421: Theories of Development RDS 422: Basic Research Methods Second Year RDS 423: Economics and Development RDS 424: Society and Development Third Year RDS 425: Governance and Development Electives RDS 410: Development Practices RDS 410: Entrepreneurship Fourth Year RDS 426: Environment and Development RDS 427: Planning and Project Management मूल्याङ्कन ढाँचाः ७० ...
Read More

In-house Seminar and Guest Lecture

The CDRD introduces a series of in-house seminar, and Guest Lecture programs where a Guest Speaker will be invited to bring into discussion on the national and international discourse. It will generally take place on the last Friday of each month. 1. Guest Lecture by Dr.Baburam Bhattrai 2. Guest Lecture by B. Surendran on August ...
Read More