M.A First Semester 2075/2076

S.N Name
1 Chetan Sharma
2 Tika Ram Devkota
3 Praladh Karki
4 Nabina Dani
5 Asha Khatri
6 Swastik Bhatta
7 Nirdesh Pokhrel
8 Sunil Dahal
9 Bipasa Dhungel
10 Sanat Alemager
11 Ujjwal Maharjan
12 Shikhar Dahal
13 Manisha Rijal
14 Calvina Chemjong
15 Poshan Kumar Yadav
16 Radha Rai
17 Priyanka K.C.
18 Anupa K.C.
19 Bishwash Gaud
20 Samjhana Thapa Magar
21 Ujjwal Singh Basnyat
22 Rusha Maharjan
23 Sangita Basnet
24 Asmita Singh Dhakal
25 Gehendra Raj Aryal
26 Indira Sigdel
27 Sagar Sharma
28 Dichhya Khaling
29 Ranju Bista
30 Santosh B.K
31 Asmita Bastola
32 Deepak Singh Saud
33 Manoj Basnet
34 Singha Bahadur Rai
35 Levi Gharti Chhetri
36 Bishal Khadka
37 Bachan Karki