M.A Third Semester 2075/2076

Roll No Name
1 Abijit Gopal Karna
2 Sushreeta Dhakal
3 Hanish Maharjan
4 Punam Karki
5 Rajesh Govinda Shrestha
6 Tek Bahadur Bohara
7 Sujata Joshi
8 Sushila Adhikari
9 Shandhya Khatri
10 Chandra Purja
11 Robana Maharjan
12 Matina Maharjan
13 Parbati Adhikari
14 Kamala Kumari Regmi
15 Santosh Neupane
16 Hira Tamata
17 Puja Paudel
18 Bhima Kumari Tamang
19 Asish Gurung
20 Sita Tiwari
21 Anita Bhusal
22 Samjhana Khanal
23 Indira Thapa
24 Bindu Baral
25 Hira Maya Gurung
26 Roshan K.C.
27 Karan Kumar Dhami
28 Binod Odd
29 Samjhana Pudasaini
30 Riwaj Acharya
31 Shristi Maharjan
32 Nutan Chheetri