SN

Mphil First Semester Student Name List

1

Santosh Kumar BaidhyaTamang

2

Shesh Raj Lammichhane

3

Namrata Grace Gurung

4

Prakash – Subedi

5

Hemant Raj Adhikari

6

Suman Pokharel

7

Noda Nath Trital

8

Sunil Khatiwada

9

Kalu Ram Chaudhary

10

Roshan Prasad Shrestha

11

Manisha Paudel

12

Maheshwor Adhikari

13

Pratik Raj Timsina

14

Tirtha Raj Timsina

15

Nirajan Rijal

16

Rajendra Chaulagain

17

Laxman Gurung

18

Amrit Raj Vaidya

19

Manisha Khadka

20

Menaka Tripathi

21

Bhagu Yadav

22

Gyanendra Raj Sharma

23

Rajeev Karn

24

Bidhya Jyoti – Ghimire

25

Ajaz Ali

26

Tal Bahadur Khadka

27

Ram Kumar Pant

28

Bijaya Gautam

29

Bandana Pokharel

30

Rajendra Sharma

31

Shreedhar Neupane

32

Suresh Prasad Ghimire

33

Ganesh Bahadur Bista